На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека

Украинский язык. Учебник для 4 класса. 1974

Александр Михайлович Беляев
Екатерина Николаевна Плиско
Лидия Николаевна Симоненко
Михаил Михайлович Шкильник

Украинский язык

Учебник для 4 класса

*** 1974 ***


DjVu


Наша реклама: 500 радиоспектаклей на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту: занести копеечку — КУДА?..



Учебник прислал Василий Дёмин.
_____________________

 

      ЗМІСТ
     
      Вступ
      Повторення вивченого в I—III класах.
      § 1. Будова слова 5
      § 2. Іменник. Прикметник 6
      § 3. Дієслово 11
     
      Загальні відомості з синтаксису І пунктуації.
      § 4. Словосполучення 16
      § 5. Речення. Граматична основа речення 17
      § 6. Речення розповідні, питальні й спонукальні 18
      § 7. Окличні речення 20
      § 8. Головні члени речення. Речення непоширені й поширені 21
      § 9. Другорядні члени речення 23
      § 10. Додаток 24
      § 11. Означення 25
      § 12. Обставини 27
      § 13. Речення з однорідними членами ЗО
      § 14. Звертання 33
      § 15. Складні речення 35
      § 16. Пряма мова 38
      § 17. Діалог 39
     
      Фонетика.
      § 18. Звуки мови 43
      § 19. Голосні й приголосні звуки 44
      § 20. Позначення звуків мови на письмі 45
      § 21. Звукове значення букв ї, я, ю, є 46
      § 22. Український алфавіт 47
      § 23. Склад 49
      § 24. Наголос 50
      § 25. Голосні звуки та їх вимова 52
      § 26. Приголосні звуки 53
      § 27. Тверді й м’які приголосні, їх вимова 55
      § 28. Дзвінкі й глухі приголосні, їх вимова 57
      § 29. Передача на письмі дзвінких і глухих приголосних 59
      § 30. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних 60
      § 31. Сполучення йо, ьо 63
      § 32. Позначення м’якості приголосних на письмі 64
      § 33. Вживання м’якого знака 65
      § 34. Правила вживання апострофа 68
      § 35. Основні випадки чергування у — в, і — й 71
      § 36. Фонетичний розбір слова 73
     
      Лексика.
      § 37. Значення слова 76
      § 38. Багатозначні й однозначні слова 77
      § 39. Пряме й переносне значення слова 78
      § 40. Омоніми 82
      § 41. Синоніми 84
      § 42. Антоніми 87
     
      Будова слова.
      § 43. Закінчення і основа в слові 91
      § 44. Корінь, префікс, суфікс 94
      § 45. Розбір слова за будовою 103
      § 46. Вимова й правопис ненаголошених голосних е, и, о в коренях слів 104
      § 47. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 107
      § 48. Чергування звуків 109
      § 49. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів 110
      § 50. Чергування е з і 112
      § 51. Чергування о, е з і 113
      § 52. Чергування е з о після ж, ч, ш 115
      § 53. Вимова й написання и, і після ж, ч, ш та е, к, х у коренях слів 117
      § 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів 120
      § 55. Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), доз-, без- 123
      § 56. Префікси при-, пре-, прі- 125
      § 57. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних 128
      § 58. Вимова й написання слів з подвоєними м'якими приголосними між голосними і 129
      § 59. Спрощення в групах приголосних -сте-, -стл-, -здн-, -ждн- 132
      § 60. Написання и, і в словах іншомовного походження 134
      § 61. Вимова й написання слів іншомовного походження з подвоєними й неподво-єними приголосними 138
      § 62. Правила переносу частин слів 139
      Повторення в кінці року 144
      Українсько-російський словник 145
      Русско-украинский словарь 152
      Тлумачний словник 154
      Список умовних скорочень прізвищ авторів 159


      РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ.
     
      А
      Алый — червоний
      Б
      баня — лазня
      благосостояние — добробут больница — лікйрня бросаться — кидатися
      В
      взгляд — погляд вздумать — надимати волна — хвиля волчок — дзйга волшебный — чарівний воображаемый — уявний вращить — обертити вскоре — незабаром вставить — підніматися
      Г
      глаза — очі горкнуть — гіркнути горный — гірськйй город — місто грач — грак
      Д
      движение — рух дежурить — чергувйти дичь — дичина достижение — досягнення древний — стародавній
      Ж
      жестокий — жорстокий
      3
      забота — турбота, піклування заботиться — турбуватися, піклуватися завйдовать — заздрити завхоз — завгосп засучйть — засукати захватчик — загарбник знание — знання
      И
      исключйтельный — винятковий
      К
      капля — крапля кислород — кйсень клюв — дзьоб колокольня — дзвіниця кустарник — чагарник
      Л
      любой — будьякий
      М
      мерцать — мерехтіти мечтать — мріяти мешить — заважйти минута — хвилина мир — світ, мир многоквартирный — багатоквартирний
      Н
      насекомое — комаха настоящий — справжній незаменймый — незамінний
      неожиданно — несподівано непонятный — незрозумілий неуклбнно — неухильно
      О
      облицовывать — облицьовувати
      овощи — бвочі овощнбй — овочевий окраина — окблиця определять — визначати ось — вісь
      отдыхать — відпочивати отталкивать — відштбвхувати
      охотник — мисливець
      П
      паутйнка — паву тйнка пахарь — орач
      переговариваться — перемовлятися
      посетйтель — відвідувач почва — грунт пребывать — перебувати преодолевать — переборювати
      препятствие — перешкода преступать — переступати прибывать — прибувати приступать — підступати, приступати
      притворять — причиняти промелькнуть — промайнути пространство — простір профсоюз — профспілка прочность — міцність пятилетка — п’ятирічка
      Р
      райисполком — райвиконком рассвет — світанок расположйть — розташувати ронять — ронйти, скидати ружьё — рушнйця ручей — струмок
      С
      сельсовет — сільрада сжигать — палйти скрываться — ховатися словно — наче, неначе совхоз — радгосп сообщение — повідомлення сочинять — створювати стройтельство — будівнйцтво строить — будувати
      Т
      тайком — таємно тропйнка — стёжка тяжесть — тут: вага
      У
      улей — вулик управление — управління утка — качка ухватйть — ухопйти участок — ділянка
      X
      химический — хімічний хитрец — хитрун хлопок — бавовна холм — горб
      хрустальный — кришталевий
      Ч
      человек — людина человечество — людство чирйкать — цвірінькати чулок — панчоха
      Ш
      шар — куля
      Щ
      щегол — щйголь

 

На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека


Борис Карлов 2001—3001 гг.